Điều kiện thành lập trung tâm tiếng Nhật

Điều kiện thành lập trung tâm tiếng Nhật

I. Điều kiện cơ bản để thành lập trung tâm tiếng Nhật.

 • Việc thành lập trung tâm Tiếng Nhật phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm tiếng Nhật phải xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.
 • Điều kiện trên được quy định cụ thể tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Điều kiện trên có thể bị bãi bỏ bới Nghị định 135/2018/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 20/11/2018.

II. Điều kiện để trung tâm tiếng Nhật hoạt động giáo dục.

 • Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ của Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo.
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.
 • Điều kiện trên được quy định cụ thể tại Điều 48 Nghị định 46/2017,Điều kiện trên có thể được sữa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 20/11/2018.

III. Điều kiện tiêu chuẩn của giám đốc trung tâm tiếng Nhật.

Ngoài các điều kiện trên còn có thêm điều kiện cho người làm giám đốc trung tâm được quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT là:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giấy phép lao động cho giáo viên là người nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *