Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

Để tham gia cung ứng dịch vụ tư vấn du học, doanh nghiệp cần phải tiến hành một số thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Do vậy việc thành lập các loại hình doanh nghiệp hay tổ chức để tham gia vào ngành nghề này vẫn là chưa đủ. Tiếp theo đó, doanh nghiệp phải tiến hành xin thêm giấy phép con hay còn goi là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Trước đây, theo quy định tại điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

“1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

  1. Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
  2. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhưng theo quy định hiện hành, do chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 47/2017/NĐ-CP, trong đó bao gồm cả điều 107 nêu trên cho nên điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định hiện nay chỉ còn 1 điều kiện. Đó là:

“3. Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cho thấy, điều kiện hiện hành chỉ tập trung vào nhân sự là chủ yếu. Chất lượng tư vấn có cao hay không, người được tư vấn có nhận được các thông tin thõa mãn nhu cầu du học của mình hay không phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và kiến thức, nghiệp vụ tư vấn của nhân sự của trung tâm.

Sau khi đối chiếu với các điều kiện trên theo quy định của Luật và thấy mình đã đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học. Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

Điều 108. Thủ tục để tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

“a) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;

b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

c) Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học”

Sau khi được cấp giấy phép đi vào hoạt động, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý các trường hợp bị thu hồi Giấy phép như sau:

Điều 110. Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2. Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị giải thể theo quy định pháp luật;

b) Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

c) Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người được tư vấn du học, tổ chức và cá nhân liên quan. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *