Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Hiện nay, đang có nhiều tổ chức cung ứng dịch vụ đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp trong đó bao gồm thay đổi địa chỉ công ty. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những thủ tục khi sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty.

Để các công ty dịch vụ tiến hành thay đổi địa chỉ cho công ty của bạn, hai bên cần lập giấy ủy quyền trong đó có nội dung là bạn ủy quyền cho nhân viên của công ty dịch vụ tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ của công ty. Đồng thời, bạn cũng cần cung cấp những loại giấy tờ để thực hiện thủ tục cho công ty bạn.

Tùy vào phạm vi tỉnh/thành phố mà trụ sở mới đặt ở đâu mà thủ tục này sẽ được phân ra hai trường hợp như sau:

Trường hợp 01: Thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh/thành phố trước đó

Đối với trường hợp này bạn thực hiện thủ tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở ra ngoài tỉnh/thành phố đã đăng ký trước đó

Trong trường hợp này, bạn tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

  • a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)
  • b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến.
  • c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.”

https://tuvanltl.com/dang-ky-giay-phep-kinh-doanh-o-dau-2/

Như vậy, việc sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty do các công ty trên thị trường cung cấp là hoàn toàn hợp pháp. Trong trường hợp này, bạn cần lập giấy ủy quyền, đồng thời bạn cũng cần xem xét trường hợp của mình để có những chuẩn bị phù hợp và cần thiết.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *