Đề án mở trung tâm ngoại ngữ

Đề án mở trung tâm ngoại ngữ

 Đề án mở trung tâm ngoại ngữ là một văn bản quan trọng, thể hiện căn cứ, kế hoạch và phương hướng hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Thông qua đó, cơ quan nhà nước có thể thẩm định, xem xét quy mô và tính hiệu quả của một trung tâm ngoại ngữ. Việc cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ hiện nay không thể tùy tiện, ảnh hướng đến mặt bằng chung của giáo dục. Đề án càng chi tiết, rõ ràng và đầy đủ sẽ giúp nhà đầu tư sớm được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền và đi vào hoạt động hơn.

1. Đề án mở trung tâm ngoại ngữ là gì?

Theo quy định, Đề án mở trung tâm ngoại ngữ là một văn bản được soạn thảo nhằm thành lập trung tâm ngoại ngữ, là một trong các văn bản cần thiết trong hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và cũng là một điều kiện quan trọng để thành lập trung tâm ngoại ngữ.

2. Nội dung đề án trung tâm ngoại ngữ gồm những gì?

Trước tiên đề án cần xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng, đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Nội dung đề án trung tâm phải bao gồm nội dung sau:

  • Tên trung tâm;
  • Loại hình trung tâm;
  • Địa điểm đặt trung tâm;
  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Nội dung này được quy định chi tiết nội dung đề án được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

https://tuvanltl.com/tuyen-dung-va-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *