Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh” (Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014). Các cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp là nhằm mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để hoạt động kinh doanh được tiến hành một cách hiệu quả nhất. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết là một trong những giải pháp đó.

1.Khái niệm

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp được quy định tại Khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp để phù hợp với quy mô sự phát triển, nhu cầu, mục tiêu kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận của các doanh nghiệp.

2. Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định có 4 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

  • Thứ nhất, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;
  • Thứ hai, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Thứ ba, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Thứ tư, chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Về nguyên tắc chung, Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

3. Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi công ty)

– Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển thành công ty cổ phần;

– Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ doanh nghiệp tư nhân lên trách nhiệm hữu hạn, từ trách nhiệm hữu hạn lên công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân không thể chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần.

4. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được quy định tại các điều khoản trong Nghị định 78/2015 ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 2 thành viên

Trên đây là một số thông tin liên quan đến câu hỏi “Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?”nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *