Chứng chỉ lái xe du lịch

Chứng chỉ lái xe du lịch

Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/05/2015 hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch như sau:

Điều 5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

  • Lái xe ô tô vận tải khách du lịch:
  • a) Phải đáp ứng các quy định của pháp luật đối với lái xe và phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch;
  • b) Phải thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.
  • Nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận tải khách du lịch phải được tập huấn nghiệp vụ du lịch (trừ trường hợp nhân viên phục vụ trên xe có Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc thuyết minh viên).

Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định một số vấn đề liên quan đến tập huấn đối với lái xe, người điều hành vận tải như sau:

Điều 11. Quy định đối với lái xe, người điều hành vận tải và xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải

  1. Lái xe kinh doanh vận tải phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Phải được đơn vị kinh doanh vận tải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định;

b) Phải được khám sức khỏe định kỳ và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế;

c) Phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 quy định Sửa đổi khoản 5 Điều 7 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT như sau:

“5. Đơn vị tổ chức tập huấn:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải hoặc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam hoặc Hiệp hội vận tải ô tô địa phương tổ chức tập huấn cho lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên phục vụ trên xe;

Như vậy lái xe du lịch phải có Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch của lái xe hoặc Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc Thẻ thuyết minh viên du lịch (đối với trường hợp nhân viên phục vụ trên xe có Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc thuyết minh viên) và Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải của lái xe.

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

…. (Đơn vị tổ chức tập huấn)….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…………  
 

GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ

 

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND số:………………………………………………………………………..

Đã qua lớp tập huấn tại:……………………………………..………..

Thời gian từ ngày….tháng….năm…….đến ngày…..tháng…..năm…

 

GCN có giá trị đến

……………………………..

……………………, ngày………. tháng……….. năm……….…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

– Kích thước Giấy chứng nhận: dài 90 mm, rộng 60 mm.

– Ảnh chụp không quá 06 tháng. Đơn vị cấp Giấy đóng dấu giáp lai ở góc bên phải phía dưới ảnh.

– Giấy chứng nhận này chỉ cấp cho lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe, người điều hành vận tải đã hoàn thành khóa tập huấn theo nội dung quy định.

– Giấy chứng nhận có giá trị tối đa 03 năm, kể từ ngày cấp và không có giá trị thay thế giấy tờ tùy thân.

– Giấy chứng nhận sẽ không có giá trị khi bị tẩy xóa hoặc có sự thay đổi nội dung.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *