Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

Theo Luật Bưu chính 2010

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bưu chính

 • Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép.
 • Việc cấp lại giấy phép bưu chính được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
 • a) Giấy phép bưu chính hết hạn;
 • b) Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
 • c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính.

Hồ sơ về đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính được quy định tại Nghị Định số 47/2011/NĐ-CP như sau:

Điều 12. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

 • Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh thì phải lập 01 bộ hồ sơ là bản gốc đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép.
 • Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn gồm:
 • a) Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu tại Phụ lục V);
 • b) Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
 • c) Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
 • d) Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu doanh nghiệp bị lỗ 02 năm liên tiếp;
 • đ) Các tài liệu quy định tại điểm đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 6 Nghị định này, nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất.
 1. Việc cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn được thực hiện trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
 2. Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 8 Nghị định này.
 3. Trường hợp doanh nghiệp có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *