Cách tính vốn điều lệ

Cách tính vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014). Vốn điều lệ là một trong những thứ bắt buộc phải có nếu muốn thành lập một số loại hình doanh nghiệp nhất định theo quy định của pháp luật.

1. Ý nghĩa của vốn điều lệ

Vốn điều lệ là một trong những nội dung bắt buộc phải có trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và là một trong những nội dung chủ yếu trong điều lệ doanh nghiệp (Khoản 4 Điều 24 và điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014).

Ngoại trừ Doanh nghiệp tư nhân (vốn đầu tư) thì vốn điều lệ là bắt buộc phải có đối với các loại hình doanh nghiệp còn lại như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.

2. Cách tính vốn điều lệ của từng loại hình doanh nghiệp

  • Tính vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

  • Tính vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014)

  • Tính vốn điều lệ của công ty cổ phần

Đối với công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Thành lập công ty giao nhận

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Cách tính vốn điều lệ nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *