Bán lại công ty cổ phần

Bán lại công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa và cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014). Để bán công ty cổ phần, cổ đông sáng lập phải tuân thủ những thủ tục nhất định.

1. Khái niệm

Thủ tục mua bán công ty cổ phần khá đơn giản. Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 hoàn toàn không có bất cứ quy định nào về khái niệm “bán công ty cổ phần” đồng thời cũng không có bất kì quy định nào về thủ tục mua bán mà chỉ có quy định về mua bán doanh nghiệp tư nhân. Bán công ty cổ phần thực chất là việc thay đổi cổ đông của Công ty.

2.Quyền bán công ty cổ phần

Bán toàn bộ công ty cổ phần được hiểu là bán toàn bộ cổ phần trong công ty cổ phần cho những cổ đông hoàn toàn mới.

Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần trừ các trường hợp:

– Bị hạn chế bởi điều lệ công ty, sự hạn chế này phải được  ghi rõ trên cổ phiếu tương ứng với cổ phần;

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: cổ đông sở hữu cổ phần ưu đã biểu quyết không được phép chuyển nhượng loại cổ phần này;

– Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong thời hạn 3 năm từ khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong thời hạn này, cổ đông sáng lập muốn chuyển nhượng cổ phần cho người khác, không phải đồng cổ đông sáng lập của công ty phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục

Theo Khoản 4 Điều 124 Luật Doanh nghiệp 2014 thì: “Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty”.

Để tiến hành mua bán cổ phần, hai bên phải lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, người mua và người bán cần làm thủ tục đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật.

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi mà doanh nghiệp đã đăng ký trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ thời điểm thay đổi cổ đông sáng lập với bộ hồ sơ gồm:

–  Thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập;

–  Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi;

–  Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

Vốn tối thiểu để thành lập công ty TNHH

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Bán lại công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *