Tại sao nên thành lập doanh nghiệp tư nhân ?

Tại sao nên thành lập doanh nghiệp tư nhân ? Trong tất cả các loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, không có một loại hình doanh nghiệp mang tính ưu việt tuyệt đối. Mỗi Xem thêm

Tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không ?

Tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không ? Trong quá trình tiến hành sản xuất kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu góp vốn doanh nghiệp là điều thường xuyên xảy ra. Việc Xem thêm

Thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Thay đổi địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Địa điểm kinh doanh là một trong những thông tin quan trọng thuộc nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. Vì vậy, trong trường hợp hộ kinh Xem thêm