Mẫu thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Mẫu thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trong trường hợp, bạn bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì bạn cần đề nghị cấp lại theo quy định. Bạn cần sử dụng chính xác biểu Xem thêm