Không xuất trình giấy phép kinh doanh

Không xuất trình giấy phép kinh doanh Trong quá trình kinh doanh, hộ kinh doanh thuộc diện phải đăng ký kinh doanh phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh, và phải luôn bảo quản cẩn thận loại giấy tờ Xem thêm

Không có giấy phép kinh doanh bị phạt bao nhiêu?

Không có giấy phép kinh doanh bị phạt bao nhiêu? Giấy phép kinh doanh là tên gọi vắn tắt để chỉ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể để phân biệt với giấy chứng nhận đăng ký Xem thêm