Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải

Lỗi không có giấy phép kinh doanh vận tải Trước hết, giấy phép kinh doanh vận tải là một loại giấy tờ chứng nhân doanh nghiệp/hô kinh doanh hoạt động hợp pháp trong ngành vận tải. Trường hợp, không có Xem thêm

Mẫu phương án kinh doanh          

Mẫu phương án kinh doanh                                                                     Phương án kinh doanh vận tải là một loại giấy tở quan trọng phải có trong hồ sơ nhằm đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Việc được cấp giấy phép kinh Xem thêm

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường

Phương án kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường Kinh doanh vận tải hàng hóa là một loại hình của ngành nghề kinh doanh vận tải mà tổ chức/cá nhân muốn tiến hành kinh doanh loại hình phải đáp Xem thêm

 Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2019

Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2019 Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tổ chức/cá nhân cần tiến hành nộp đầy đủ một bộ hồ sơ theo quy định Xem thêm